เครื่องยนต์ที่ใช้กับรถ และเครื่องยนต์ที่ใช้กับเรือ มีความแตกต่างกัน ตอนที่ 1

เมือโลกเปลียนไป สิงทีคุณไม่เคยคิดว่าจะเปลียนไป ก็กลับมา เปลี่ยนแปลง และหากคุณตามกระแสนั้นไม่ทัน คุณก็จะพบกับความล้ม เหลวได้” นี่คิอความจริงประการหนึ่งที่คุณต้องยอมรับว่ามันเปีนความจริงต้องศึกษาว่าในช่วงเวลานั้นผู้คนทั่วไปต้องการอะไร อาชีพไหนมาแรง  เรือยางไวนิล จะค้าจะขายอะไรหรือทำธุรกิจอย่างไร เพราะการไม่ปรับตัวตามการ เปลี่ยนแปลงของโลกนั้น ทำให้คนรุ่นใหม่มากมายผิดพลาดและประสบความ ล้มเหลวอย่างคาดไม่ถึงมานักต่อนักแล้วหลายคเป๋ที่เราพบว่า ความคิดอันแหลมคมจากประโยคเพียป๋บาป็คำพูด อาจจะประกายแห่ป็ความสำเร็จหริออาจเปลี่ยนแปลป๋ยีวิตคนบาป๋คนเลยทีเดียว ในขณะเดียวกัน เราก็ต้อป๋ยอมรับว่า  เรือยางสูบลม ซ่วป๋ชีวิตะ!อป๋คนเรานั้นสันนิดเดียว เมื่อ เทียบกับวันเวลาที่เปลี่ยนแปลป๋อย่าป๋ฉับไว และในการค้นหาสัจจะแห่ป๋ชีวิต กว่าจะพบก็เดินฑาป็มากว่าค่อนชีวิตหริอกว่านั้น ดัปึนั้น แนวความคิดอัน แหลมคมจากประสบการณ์ขอป๋นักปราชญ์นักคิดผู้ผ่านโลกมาอย่าป๋ลีกอึ้ป๋มั่นคป๋ ย่อมเป็นการกลั่นกรอป๋และย่นย่อโลกอันยาวไกลให้แคบลป๋เหลีอเพียป๋คำพูดไม่อ่าวไทยแลกี่ประโยคจุดประกายความคิด สู่สิวิตที่ดีกว่า ได้สรุปความคิดสำคัญอันเป็น ประ’โยยนัไนการครอป๋ตน เพี่อความสุขความ่สำเร็จในชีวิต เป็นการประมวล เอาประสบการณ์สำเร็จรูปมาย่อรวมเข้าไว้เป็นบทบาทรวม 50 ความคิด เรือยางมือสอง ซี่ป๋ อาจเปลี่ยนแปลปึชีวิตขอป๋ท่านได้ หากท่านผู้อ่านได้ดีความหมายให้กระจ่าป๋ และสามารถนำไปปฏิบัติอย่าป๋จริป๋จัป๋ำนักพิมพ์ข้าวฟางพฤษภาคม 2541ข้าพเจ้าเขียนหนังสิอเล่มนี้เพราะต้องการช่วยผู้อ่าน’ให้ดำเนินชีวิต อย่าป๋มีประสิทธิภาพยิ่งขี้น เรือยางสำเร็จรูป  โดยการเสนอข้อมูลและข้อสังเกตจากการติดต่อ พบปะกับผู้คนมากมายหลายพันคนในแต่ละปีในช่วงเวลาอันยาวนานที่ผ่านมาคุณเองคงทราบมานานแล้วว่า การที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต การที่จะมีชีวิตที่มีความสุขมากขี้นและมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ จะต้องเร็ม โดยการมีความคิดที่ถูกต้องเสิยก่อน ด้วยเหตุนี้จ๊งกล่าวได้ว่าคนที่เผ่าบอก ให้คุณผ่กจิตใจให้มีระเบียบวินัยนั้น ทำถูกต้องแล้ว แต่เขาน่าจะบอกให้มาก กว่านี้น ไม่ควรหยุดอยู่แค่ตรงนั้น เราทุกคนรู้ดีตั้งแต่อายุยังไม่มาก ว่าเพียงแต่ การตั้งใจที่จะประสบความสำเร็จและการที่จะดำเนินชีวิตให้มีประสิทธิภาพ มากขี้นนั้นยากที่จะได้ผล สิงที่เราจะต้องทำก็คิอการตัดสินใจที่แน่วแน่ที่จะ เปลี่ยนแปลง เมื่อมีการตัดสินใจที่แน่วแน่เราก็จะสามารถบรรลุจุดประสงค์ ได้โดยไม่ยากนัก แต่ว่าที่น่าเสิยดายก็คิอในวันต่อมาเรามักจะลิมความตั้งใจ ที่แน่วแน่ แล้วก็กลับไปล่ความเคยสินในทางลบเก่า ๆ อีกครั้งหนี้ง เช่นความ เรือยางพีวีซี ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะทำในปีใหม่แต่ละปีที่มาถีงของเรามักจะเปลี่ยนแปลงไป ตอนกลางเดึอนมกราคมเสมอ

picture2012-98255500524

เรือยาง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s