ห่วงยางแบบไหน เหมาะกับคุณ

25590227_3385

 

 

ให้ถามท่านเกี่ยวกับอนาคต ท่านไม่ได้ ประกาศความเป็นพระเจ้าหรือความเป็นศาสดา ด้วยเหตุนั้นท่านหมายความว่าท่านเรียนความรู้สิ่งที่พ้นญาณิสัยมาจากท่านศาสดาแห่งพระเจ้าในกรณีของคำทำนายที่ท่านกระทำเราได้ทดสอบและพินิจพิจารณาทั้งหมด และพบว่าสอดคล้องกับความเป็นจริงซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ของความถูกต้องแม่นยำในคำพูดของท่านและความรู้ที่เป็นพิเศษเกี่ยวกับสิ่งที่พ้นญาณวิสัยที่ท่านครอบครอง โดยท่านกล่าวว่า

“ฉันขอสาบานต่อพระเจ้า ผู้ครอบครองวิญญาณของฉันไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ว่า ฉันมีความรู้เกี่ยวกับอนาคต และสามารถบอกพวกท่านในสิ่งที่พวกท่านอยากรู้”  มีเรื่องเล่าที่มีซื่อเสียงเกี่ยวกับมัยซัม อัลตัมมารที่ไว้ใจได้สาวกใกล้ชิดคนหนึ่งของอะสี ห่วงยางแฟนซีพร้อมส่ง วันหนึ่งต่อหน้าผู้คนจำนวนมาก อะลีได้ทำนายซะตากรรมอันน่าเศร้าที่จะเกิดขึ้นกับเขาดังต่อไปนี้ “โอ้ มัยซัม หลังจากฉันเสียชีวิตจงรู้เถิดว่าท่านจะถูกจับและแขวนจากตะแลงแกง วันที่สองเคราของท่านจะแดงฉานไปด้วยเลือดจากจมูกและปากของท่าน และวันที่สามท่านจะถูกแทงด้วยหอก จากนั้นท่านจะไปอยู่ต่อหน้าพระเจ้าของท่าน สถานที่ที่เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นอยู่ใกล้บ้านของอัมร์บุตรหุรอยด์ และท่านจะเป็นคนที่สิบที่ตายในวิถีทางดังกล่าว ความแตกต่างประการเดียวก็คือตะแลงแกงที่ท่านถูกแขวนนั้นจะสนกว่าของผู้อื่น ฉันจะชี้ให้ท่านดูต้นไม้ที่ท่านจะถูกแขวน” สองวันต่อมาท่านก็ชี้ให้มัยซัมดูต้นอินทผาลัมในเหตุการณีที่ท่านกล่าวถึงเป็นเวลาหลายวันที่มัยซัมอยู่ใกล้ๆ ต้นอินทผาสัมดังกล่าว ซึ่งอยู่ในที่โล่ง  แพยางฟลามิงโก้ราคา ง่วนอยู่กับการเคารพกักดีพระเจ้าและการวิงวอน ครั้งแล้วครั้งเล่าที่เขามองดูต้นอินทผาลัม แล้วกล่าวกับต้นไม้นั้นว่า

“ขอให้พระเจ้าโปรดปรานเจ้าที่ฉันได้ถูกสร้างเพื่อเจ้าและเจ้าถูกสร้าเพื่อฉัน”เมื่อใดก็ตามที่เขาวิ่งไปในบ้านของอัมร์ บุตรฮุรอยด์เ’ขา1จะกล่าว1ว่า”ฉันจะมาเป็นเพื่อนบ้านของท่าน ดังนั้นจงดูแลฉันให้ดี” อัมร์ไม่เข้าใจในสิ่ง ที่เขาพูด ดังนั้นเขาจึงถามมัยซัมด้วยความแปลกใจ “ท่านตัดสินในที่จะซื้อบ้านของอิบนิมัสอูดหรืออิบนิหะก้มหรือ,’เวลาผ่านไป ห่วงยางแฟนซีซื้อที่ไหน  อะลีได้สละชีพของตนในหนทางของพระเจ้า การทดสอบอย่างแสนสาหัสของมัยซัมก็เริ่มขึ้น เขาถูกจับและนำตัวส่งอบัยดุลลอฮ์บุตรซิยาด ซึ่งได้รับรายงานเกี่ยวกับการอุทิศตัวอย่างสูงของมัยซัมต่ออะลี ด้วยความมัวเมาอำนาจและต้องการดับไฟแห่งศรัทธาในครอบครัวของอะลี อุบัยดุลลอฮ์ถามมัยซัมว่า “เกิดอะไรขึ้นกับพระเจ้าของเจ้า”มัยซัมตอบโดยไม่เกรงกลัวการขู่ของอุบัยดุลลอฮ์ว่า “พระองค์ทรงตั้งกับดักให้ผู้กดขี่”อุบัยดุลลอฮ์กล่าวว่า “ฉันได้ยินคำทำนายเกี่ยวกับตัวเจ้า””ใช่” มัยซัมตอบ และเมื่ออุบัยดุลลอฮ์ยืนยันที่จะได้ยินรายละเอียดเขาจึงกล่าวต่อไปว่า”อะลี นายของฉันบอกฉันว่า ท่านจะแขวฉันจากตะแลงแกง และฉันจะเป็นคนที่สิบที่ท่านลังหารในลักษณะนั้น และตะแลงแกงของฉันจะลันกว่าของคนอื่นๆ”

ห่วงยางแฟนซี

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s