มุมมองของศาสดาเกี่ยวกับอนาคตอิสลาม ตอนที่ 2

indianmuslims

 

เมื่อนำปัจจัยทั้งหมดมาพิจารณาในที่สุดแล้ว เป็นไปได้หรือที่ท่านคาสนทูตแห่งพระเจ้า จะมองข้ามอันตรายหรือความอ่อนไหวที่ลํ้าลึกของสถานการณ์ ทั้งนี้โดยยังไม่ต้องคำนึงถึงความจริงที่ว่า สังคมเพิ่งจะหลุดพ้นมาจากความโง่เขลาปาเถื่อน และนั่นท่านควรที่จะไม่วางแผนเพื่อเผชิญหน้ากับอันตราย ที่ท่านเองคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าก่อนเสียชีวิตกระนั้นหรือจริงๆ แล้วเป็นไปไม,ได้เลยที,จะแสวงหาคำอธิบายใดๆ ซึ่งยอมรับได้สำหรับความล้มเหลวในล่วนของท่านศาสดาที่ตัวท่านเองเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ เช่นเดียวกันเป็นสิ่งทีไม่อาจ่จินตนาการได้ว่า ท่านควรจะแสดงอาการนิ่งดูดายต่ออนาคตของการเรียกร้องที่ท่านดำเนินการมาโดยไม่สนใจใยดีต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากท่านสิ้นชีวิตแล้วในทางตรงกันข้าม แม้ขณะใกล้จะสิ้นใจ และขณะที่ได้รับความทุกข์ทรมาน จากความเจ็บปวดของอาการปวย ท่านศาสดาก็ยังแสดงความเอาใจใส่ต่อประชาชาติและความห่วงใยต่ออนาคตของมุสลิมอย่างยิ่งยวดจนถึงขนาดที่ความห่วงใยนี้ได้ครอบงำชีวิตของท่านไว้ทั้งหมดระหว่างชั่วขณะที่อ่อนไหวและอุกฤษที่สุด เมื่อทุกคนอยู่ในภาวะตกตะลึงสับสนและสาวกบางคนรวมทั้งอุมัร บุตร ค็อฏฎ็อบรวมตัวกันอยู่รอบที่นอนของท่าน ท่านศาสดาได้กล่าวว่า

“จงนำกระดาษและขวดหมึกมาให้ฉัน เพราะฉันต้องการเขียนคำลังเสียไว้ให้พวกท่าน แพยางฟลามิงโก้ราคาถูกซึ่งพวกท่านจะไม่หลงทางหลังจากฉัน”

ความพยายามนี้ของท่านศาสดา ซึ่งถูกบันทึกไว้ในวจนะที่ได้รับการลงความเห็นว่าเชื่อถือได้ คือข้อพิสูจน์ความจริงที่ว่า ณ เวลาแน่นอนที่ท่านใช้ช่วงสุดท้ายของชีวิตอันแจ่มจรัสนั้น ท่านศาสนทูตของพระเจ้าให้ความสนใจต่ออนาคตของอิสลาม และครุ่นคิดถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นภายหลังท่านสิ้นชีวิต ท่านต้องการวางแนวทางสำหรับอนาคตเพื่อพิทักษ์ประชาชาติจากการเบี่ยงเบนและปกป้องลังคมจากความเสื่อมถอย เนื่องจากท่านเข้าใจประเด็นเหล่านี้ดีกว่าและลึกซึ้งกว่าผู้ใดสาระสำคัญที่สมควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษคือปัญหาเรื่อง เช่าห่วงยางแฟนซี ตำแหน่งผู้สืบทอดในสาสนาและบทบัญญัติของพระเจ้า เนื่องจากศาสดาของพระเจ้าทั้งหมดได้เลือกสรรผู้ช่วยและผู้สืบทอดจากท่านตามที่วิวรณ์ตัวอย่างเช่น อาคัม อิบรอฮีม (อับราอัม) ยะอ์กูบ (จาคอบ) มูชา (โมเซส)และอีซา (เยซู) ต่างเลือกสรรผู้ช่วยของตนเองทั้งสิ้นอัลลอฮ์ซึ่งเรารู้จักชื่อเสียงเรียงนามของพวกเขาทั้งหมด ท่านศาสนทูตผู้สูงส่งยิ่ง กล่าวว่า

“ศาสดาทุกคนมึผู้สืบมรดก (วะซี)และทายาท (วารีษ) และอะลีคือผู้สืบมรดกและทายาทของฉัน”

โดยที่ตามอัล กุรอานนั้น แบบแผนของพระเจ้าแน่นอนตายตัวและเปลี่ยนแปลงไม่ได้ จึงเป็นผลให้ศาสดาแห่งอิสลามต้องปฎิบัตตามแบแบ  ห่วงยางแผนที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้นี้ ด้วยการแนะน่าผู้ช่วยและผู้สืบทอดของท่านต่อประชาชาติอิสลาม ห่วงยางแฟนซีราคาส่ง นี่คือสิ่งที่เกิดขนจริงๆ เพื่อความสอดคล้องกับคำสิ่งของพระเจ้า ตามที่ตำแหน่งศาสดาต้องการ เพื่อให้สารของอิสลามวัฒนาสถาพรและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของอิสลาม ท่านจึงเลือกสรรผู้สืบทอดมรดกของท่านโดยทำให้ภารกิจของผู้สืบทอดนี้มีความชัดเจนต่อประซาชาติด้วย ทั้งหมดนี้แสดงถึงความเชื่อนี้กำเนิดขึ้นมาจากคัมภีร์ของพระเจ้ามุสลิมมีความเชื่ออย่างสอดคล้องกันว่าท่านศาสดาแห่งอิสลามไม่เคยกล่าวถึงท่านอบูบักรหรือคอลืฟะฮ์ทั้งสองคนต่อจากท่านอบูบักรว่าเป็นคอสืฟะฮ์หรือหรือผู้สืบทอดของท่าน หรือมีหลักฐานบ่งชี้ใดๆเกี่ยวกับตำแหน่งคอลีฟะฮ์ของพวกเขาในคัมภีร์อัลกุรอาน แพยางเป่าลมไอศครีม และแบบฉบับของท่านศาสดาตำแหน่งคอลีฟะฮ์ของอบูบักรเป็นเพียงเหตุการณ์ปกติทางประวัติศาสตร์ไม่ใช่ความขัดแย้งเกี่ยวกับความเชื่อทางสาสนาแต่อย่างใด ดังนี้’นมุสลิมทุกคนจึงมีสิทธี้ที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระสำคัญที่สอดคล้องกับความเข้าใจของเขาเองในฐานะตรรกะปกติอันพึงประสงค์

 

ห่วงยางแฟนซี

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s