ภูมิคุ้มกันคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็ก

ในยุคโลกากิรัตน์ คนถูกสนับสนุนให้เรียนวิทยาศาสตร์ จิต
ของคนจึงกัดแน่นอยู่ด้วยความรู้ที,สรุปมาด้วยอรรถสาระของ
วิทยาศาสตร์ บางคนถูกความรู้วิทยาศาสตร์ปกปิดความจริง จน
กระทั่งมองทุกสิ่งเป็นความรู้วิทยาศาสตร์ ทั่งๆ ที่วิทยาศาสตร์เป็น
สมมติศาสตร์ สระน้ำเด็กเป่าลม มันคือศาสตร์แห่งการเปรียบเทียบ โดยหลักปรัชญา
ความรู้วิทยาศาสตร์ย1อมขาดลัจจธรรมโดยตัวของมันเอง ความรู้
วิทยาศาสตร์จึงสลับกลับไปมาได้ ไม,ต่างอะไรกับการเปลี่ยนชื่อ
นามสกุลของมนุษย์

ในยุคโลกากิรัตน์ การหลงคิดว่าความรู้วิทยาศาสตร์คือความ
จริงแท้ เป็นบาปมิตรของการศึกษา ยิ่งลงทุนสนับสนุนให้ศึกษา
หาความรูวิทยาศาสตร์มากเท่าไร ผู้เรียนก็จะถูกป้อนให้หลงรู้และยิ่ง
ห่างเหินต่อธรรมชาติจริงๆ คนไม่น้อยเลยที่เหินธรรมชาติรอบตัวเป็น
อุปสรรค เป็นภาวะที่ไม่เจริญ ไม่พัฒนา เห็นธรรมชาติธรรมดา กลาย
เป็นสิ่งแปลก สระน้ำสูบลมมือสอง ต้องพัฒนาไปเสียทั้งนั้น นี่คือบาปมิตรอันยิ่งใหญ่ของ
โลกากิวัตน์กระบวนศึกษาให้ความรู้ของโลกากิวัตน์ จึงแสดงความเป็น
บาปมิตรตรงๆ สระน้ำเป่าลมทรงสูง ตรงตัว และได้ผลลัพธ์ต่างๆ ตรงตัว คนที่ยิ่งเรียน
มากจะเครียดมาก ยิ่งเรียนมากจะช่วยตนเองได้น้อยลง ต้องการ
ปัจจัยที่พึ่งจากภายนอกสูง ความวิตกกังวลมีสูง ความคิดแปลกแยก

จากมนุษย์ด้วยกันมีสูง ความไม่มั่นใจในตนเองสูง แสดงออกด้วยการ
สะสมกามวัตถุบ้าง สะสมอำนาจ สะสมทร้พย์ สะสมไปหมดทุกอย่าง
จนเกินความพอดี รวมทั้งการปฏิเสธความจริง การหัวเราะเยาะ
ความจริงที่ได้มาง่ายๆเช่นความสุขที่ได้มาง่ายๆจากการทำลมหายใจ
จากการรู้จักน้อมคุณธรรมต่าง ๆ การรู้จักน้อมความจริงตรงหน้าจาก
ธรรมชาติ เขาจะแสดงอหังการ เพราะความหลงรู้ท่วมทับความจริง
เรียกว่า อวิชชาสีขาว คือ เห็นความโง่เป็นความงดงามอย่างหนึ่ง

สระน้ำเด็ก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s