7 คุณประโยชน์ที่ดีในการเสริมทักษะให้เด็ก ในสระน้ำเป่าลม

คงมีบางช่วงเวลาที่คุณรู้ลักว่าชีวิตของคุณล้มเหลว หมดหวัง วุ่นวาย จนมองไม่เห็นทางออก ความสับสนมีมากจนคุณไม่อยากจะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปเมื่อใดก็ตามที่เรารู้ลักสับสนวุ่นวายเนื่องจากปัญหาต่าง ๆ ที่ประดัง เย้ามาจนทำให้ชีวิตไม่แน่นอน เราควรจะจำไวัว,ามีบางเวลาที่เรามองเห็น ของเพียงบางส่วนเท่านั้น สระว่ายน้ำเด็กนำเข้า การมองเพียงบางส่วนทำให้เราไม่สามารถเห็นว่า ทั้งหมดเป็นอย่างไร เราจะเห็นหรึอได้เพียงทรรศนะเดียวเท่านั้น เมื่อใดก็ตาม ที่เราเห็นเพียงส่วนใดส่วนหนื่งเราไม่สามารถเย้าใจทั้งหมดได้อย่างถูกต้อง

ตัวอย่างเช่นหากคุณจะพูดเรื่องอูฐให้ซาวเอสกิโมฟัง คุณจะแสดงหรีอ อธิบายภาพบางส่วนยองอูฐให้ซาวเอสกิโมดู แต่ซาวเอสกิโมไม่เคยเห็นอูฐเลย สระว่ายน้ำสูบลมราคาถูก คุณอาจจะแสดงหริออธิบายถึงขาหลัง ตะโหงกที่หลังอูฐ คอที่ยาวและหัว ของอูฐ ยาวเอสกิโมจะไม่มีวันได้ภาพรวมที่ถูกต้องของอูฐอย่างแน่นอน
ข้าพเจ้าอยากจะขออธิบายโดยการยกตัวอย่างอีกสักตัวอย่างเมื่อนิกถึงความสับสนวุ่นวายของชีวิต ข้าพเจ้าจะขอเปรียบเทียบชีวิตที่สับสนกับ พรมเปอร์เซีย มีคนกล่าวว่าหากคุณดูด้านหลังของพรมเปอร์เซียคุณจะไม่เห็น ศวามงามหริaลวดลายที่ชัดเจนเลย จะเห็นแต่เส้นและสืที่ผสมปนเปกันยุ่ง ไปหมด นั่นอาจจะเป็นเพราะเราไม่เห็นลายหรีอไม่ได้เห็นทั้งหมด แต่หาก คุณพลิกไปดูด้านหน้าคุณจะจำลวดลายได้ ดูออกว่าลวดลายเป็นอย่างไร คุณ จะจำได้ว่าเส้นด้ายที่ปะปนกันด้านหลังนั่น ทำให้เกิดภาพที่สวยงามและมี ความคงเส้นคงวา

ชีวิตของเราก็เป็นเหมีอนอย่างนี้ไม่มีผิด วันหนี้งเมื่อเรามีความเติบโต ทางความคิดเพียงพอเราจะเห็นว่าเส้นด้ายมากมายที่กักรวมกันเป็นชีวิตมนุษย์  สระน้ำเด็กมือสอง นั่นดูจะไม่เมื่อมโยงกันด้วยดี เหตุการณ์อุบัติเหตุล้วนแต่เป็นส่วนหนี้ป๋ของ ลวดลายที่สมบูรณ์และสวยงามหากคุณพบว่าชีวิตของคุณมันคล้ายกับเหตุการณ์ที่ไม่มีความหมาย มารวมกัน นั่นเป็นเพราะว่าจากตรงที่คุณยีนอยู่ตอนนี้คุณสามารถมองเห็น เพียงส่วนเล็ก ๆ เท่านั่น หากคุณถอยหลังอีกเพียงเล็กน้อยคุณจะมองเห็นมาก ขี้น แต่กระนั่นเราจะต้องรอจนกว่าเราจะสามารถขจัดความคับแคบแห่งจิต และวิญญาณของเราได้มากขี้น เพีอที่จำได้ว่าภายในของเหตุการณ์ที่ยุ่งเหยิง ปนเปนี้มีลวดลายของความสมบูรณ์แบบ

สระน้ำเด็ก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s