กระบวนท่าทางที่ต้องปฏิบัติเมื่อเล่นน้ำ และการใช้อุปกรณ์ในการว่ายน้ำ ตอนที่ 2

ความอดทนอดกลั้นนั้นต้องเริ่มปลูกฝังให้เขาตั้งแต่เด็กๆ ‘ฝักให้เขาอดทน รอคอย มีเรื่องราวในชีวิตประจำวันของเรา มากมายที่เขาจะมีโอกาสได้เรียนรู้ เมื่อจะเล่นของเล่นในห้าง สรรพสินค้าที่มีผู้1คน’รอคิวมากมาย ก็บอกให้เขารู้จักการรอ เวลา จะออกจากบ้านก็ต้องสอนให้เขาอดทนรอคอยคนอื่นๆ ที่ยังทำ ธุระส่วนตัวไม่เสร็จ การหยุดรถให้คนข้ามตรงทางม้าลาย พ่อแม่ ก็สามารถสอนลูกเรื่องการรอคอยได้เช่นกัน พ่อแม่เพียงอธิบาย ถึงเหตุผลว่าทำไมต้องหยุดรถ ทางม้าลายมีให้ใว้สำหรับคนเดิน ข้าม ถ้าเราไม่หยุด รถอาจจะชนคนอื่นจนได้รับอันตรายได้ในทุกครั้งที่ลูกสามารถอดทนรอคอยไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม พ่อแม่ควรแสดงความชื่นชมเขาทุกครั้งไป เพื่อให้เขาเห็นว่า  ห่วงยางฟลามิงโก้สีชมพู การ รอคอยถือเป็นเรื่องที่ดี เป็นเรื่องที่น่ากระทำ เขาจะได้มีความสุขใจ และอยากกระทำสิ่งนั้นบ่อยๆ เขาจะเป็นคนที่ใจเย็น มีความสุข กับการรอคอยก็อย่างที่บอก เด็กนั้นเกิดมาพร้อมก็’บการเอาแต่ใจ การ รู้จักเป็นผู่ให้ การรู้จักแบ่งปันนั้น พ่อแม่ต้องเป็นคนปลูกฝังและ ส่งเสริมในช่วงที่เขายังเป็นเด็กนี่สำคัญมาก เพราะเป็นวัยแห่ง การเรียนรู้ เป็นวัยแห่งการจดจำ เลียนแบบ คุณธรรมข้อนี้ พ่อ แม่ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่ลูกอย่างสมาเสมอ พร้อม แพยางแฟนซีลำใหญ่  กับบอกลูกว่าการให้ผู้อื่น การแบ่งปันผู้อื่นถือว่าเป็นเรื่องการมี นํ้า’ใจ หากว่าใครมีนั้าใจ คนผู้นั้นจะมีเพื่อนมาก จะมีคนรัก สิ่งที่ พ่อแม่สามารถกระทำไต่ในการส่งเสริมลูกให้เป็นคนที่รู้จักแบ่ง ปันให้แก่คนอื่นๆ ก็มีหลายวิธีวิธีแรกคือ การทำตนให้เป็นแบบอย่าง เช่น เมื่อเห็นคน ที่ลำบาก ก็ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือตามกำลัง ทำอาหารอะไรก็ แบ่งปันให้เพื่อนบ้านไต้ชิม เป็นต้นวิธีที่สองก็คือ เรื่องคำสอน พ่อและแม่ควรอธิบายให้ลูก เข้าใจถึงข้อดีของการแบ่งปัน เช่น เมื่อลูกมีขนมแล้วแบ่งปันให้ เพื่อนกินด้วย ลูกก็จะไต้เพื่อน และจันหลังลูกก็จะไต้กินขนม ของเพื่อนอีกด้วย หากมีเพื่อนของลูกมาเที่ยวบ้านและเล่นของ เล่นกันอยู่โดยที่ลูกไม่ยอมแบ่งให้เพื่อนเล่นคุณแม่อาจจะบอกว่า “ถ้าลูกแบ่งของเล่นให้เพื่อนๆ เล่นนะ จันหลังหากเพื่อนมีของ เล่นบ้าง เขาก็จะแบ่งของเล่นให้ลูกเล่นเหมือนกัหรือสอนให้ เขารู้จักแบ่งปันกับน้อง เช่น “ดูสิ น้องหิวนํ้าจะแย่อยู่แล้ว ลูกไม่ สงสารน้องเหรอ แบ่งนํ้าให้น้องไต่ไหมคะเป็นต้น

แพยางฟลามิงโก้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s