การกลั้นหายใจเป็นเวลานานทำให้ร่างกายขาดเรือยางเลี้ยงระบบหลเวียน

ไม่ว่าจะทำอะไรใตัmยใจเข้าไว้ปฏิกิริยาซึ่งเกิดจากความกลัวที่เห็นได้บ่อยคือ อาการหายใจมากเกินไป เราจะหายใจแรง เร็ว และถี, รวมที่งสูดลมหายใจติดโดยไม่รู้ตัวเมื่อร่างกายได้รับออกซิเจนไม, เรือยางลำใหญ่ เพียงพอ ก็จะส’งลัญญาณความตื่น- ตระหนกมากขึ้น ความกลัวเดิมที่เกิดขึ้นอยู่ก่อนก็จะรวมตัวกับความกลัวซึ่งเกิด จากภาวะขาดออกซิเจน ดังนั้น ควรหยุดวงจรดังกล่าว พยายามหลีกเลี่ยงการ หายใจที่เร็วเกินไป และเรียนรู้วิธีป้องกันอาการดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นอีกหากเกิดความรู้สึกกลัวขึ้นมาก ให้หายใจเข้า-ออกช้าๆ และรักษาระดับ การหายใจให้คงที่ส์าวพัมดัานความสัมพันธ์ความขัดแย้งและการโต้แย้งมีผลกระทบในระยะยาว และอาจกลายเป็น เรื่องราวใหญ่โตวิธีหลีกเลี่ยงการโต้เถียงสามารถทำได้โดยป้องกันไม่ให้เกิดความโกรธ เพื่อปกป้องตัวเองให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นบอกความรู้สึกของตัวเองเป็นวิธีลดความขัดแย้งอย่างได้ผล ขณะแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง ควร หลีกเลี่ยงคำพูดบางประเภทที่อาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงสู้กับปึญm ไม่ใช่สู้กับคนเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างบัวไม,ให้ซํ้านํ้าไม่ให้ขุ่นในขั้นแรกต้องทำความเข้าใจร่วมกันก่อนว่า เราต้องการอะไร และคนอื่นต้องการอะไร แล้ว ร่วมกันคิดหาวิธีแก้ไขปัญหา ประเมินวิธีการแต่ละข้อ แล้วร่วมกันตัดสินใจ เลือกทางที่ดีที่สุดฟ็งทัศนะความคิด mu ของ[บู้อื่นอย่างตั้งใจการเข้าใจผิดเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนโดยเฉพาะเมื่อรู้สึก ว่าตัวเองกำลังถูกตำหนิหรือถูกต่อต้านวิธีหลีกเลี่ยงการตีความผิดคือ ให้ทำความเข้าใจกับสิ่งที่ผู้อื่นพยายาม จะพูดหรือแสดงความคิดเห็นให้จบก่อน อย่าโต้ตอบกลับไปด้วยอารมณ์ ทั้งๆ ที่ยังฟังไม่จบ หรือที่เรืยก1ว่า “ฟังไม่ได้ศัพท์ จับเอามากระเดียด”การล้าวน)บในงานหลัวใหม่สิ่งแวดล้อมมีผลกระทบต่ออารมณ์ของคนในบ้านเสมอ หากย้ายเข้า บ้านหลังใหม่ ที่ทำงานใหม่  เรือยางไวนิล แฟลตใหม่ หรืออาศัยอยู่ในบ้านมานานแล้ว แต่ บรรยากาศไม่ค่อยดีนัก หากมีสิ่งไม่น่าจรรโลงใจเกิดขึ้น ก็ควรกำจัดสิ่งเหล่า นั้นออกไปศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยสามารถแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้ เมื่อนำมาประยุกตัใช้กับ การล้างพิษในสถานที่อยู่อาศัย และแทนที่ความรู้สึกไม่ดีด้วยพลังด้านบวกจุดประสงค์ของฮวงจุ้ยคือ ทำให้เกิดการไหลสูงสุดของชี่หรือพลังด้าน บวก หลักของฮวงจุ้ยจะเกี่ยวข้องกับตำแหน่งของประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ ต้นไม้ รูปภาพ ไฟ ครืสตัล และระฆัง เป็นต้นเนื่องจากพลังด้านอารมณ์มีส่วนสำคัญต่อสุขภาพและวิถีชีวิต ผู้เชี่ยว- ชาญด้านรวง1จุ้ย,จะ’ใส่’ใจกับ,พืนทีอาศัยทุกตารางนิวทอาเจ]ก่อ’ใใหเiทิดอารมณ์เซิง ลบได้ เซ่น การทรยศ ความโกรธ หรือความสินหวังการสร้างนํ้าพุ หรือเลี้ยงปลาสวยงามไว้ในตู้ ก็เป็นหนึงในหลักการนี ด้วยเซ่นกันสร้าวอารมโนและความรู้สีกที่บรสุทธจากขั้นตอนการล้างพิษจะพบว่า กิจกรรมในแต่ละวันลามารถยกระดับ ให้ดีซึ้นได้ด้วยการเพิ่มคุณค่าให้กับกิจกรรมเหล่านั้น เซ่น การล้างมือ ซึ่งเป็น กิจกรรมทั่วไปที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน แต่เราสามารถสร้างความแตกต่างด้วยการ ล้างมือในนํ้าอุ่น ใช้สบุ่ที่มีกลิ่นหอมน่าประทับใจ และนวดมือเบาๆ เพื่อกำจัด ความตึงเครียดออกไปธรรมเนียมบางอย่างมีความสำคัญต่อผู้คนในวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งเป็น แหล่งกำเนิดของพิธีการนั้น แม้จะไม่ใช่วัฒนธรรมของเรา แต่การเรียนรู้เพื่อนำ  เรือยางสูบลมมาปรับใช้ให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งดีไม่น้อยฟิกโยค:ฒึ่อล้าวพิษทาาอารม(‘นการออกกำลังกายด้วยโยคะง่ายๆ ที่ช่วยนำสติกลับมายังจักรอนาหตะ (Anahata Chakra) สัญลักษณ์ภาพดาวหกแฉกบริเวณลำตัว เป็นจุดที่ต้องบำบัด รักษาหากรู้สึกไม่ปลอดภัย หงุดหงิด กังวล โกรธ หรือโมโห และเป็นจุดที่ก่อให้ เกิดความสุข

เรือยาง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s