การซื้อของในปริมาณที่มากทำให้ล้นคลังสินค้า

แต่ปริมาณข้างในนั้นอาจจะไม,เท่ากัน หากชิ้นไหนมีปริมาณที่บรรจุไว้ ข้างในมากกว่า ก็แสดงว่าเราได้จ่ายเงินซื้อสินค้าที่ได้ปริมาณมากกว่า หรือก็คือ ซื้อสินค้าชิ้นที่ถูกกว่านั้นเองหากเด็กยังเล็กเกินไปที่จะมานั่งคำนวณจุดทศนิยมในการ เปรียบเทียบราคาสินค้าต่อหนึ่งหน่วยดังที่กล่าวไปข้างต้น คุณพ่อคุณ แม่ก็ควรที่จะอธิบายให้เด็กเห็นภาพคราวๆ ก่อนก็พอ และเมื่อเด็กโต  เรือยางไวนิล จนมีพัฒนาการทางการบวกลบคูณหารตัวเลขที่แม่นยำขึ้น คุณพ่อคุณ แม่จึงค่อยให้เด็กลองคำนวณดูการเปรียบเทียบเพื่อเลือกซั้อแถ่สินค้าทจำเป็นนอกจากการเปรียบเทียบสินค้าจากราคาแล้ว การคำนึงถึง คุณภาพและความจำเป็นในการใช้สอยก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน สำหรับ การสอนให้ลูกเลือกซื้อของได้อย่างมีศิลปะตามหลักการ Marginal Thinking หรือหลักการแนวคิดส่วนเพิ่ม กล่าวคือ การเลือกซื้อสินค้าโดย เปรียบเทียบผลประโยชน์ที่จะได้รับจากสิ่งของชิ้นไหนดีกว่ากัน โดยจะ ทำให้สามารถตัดสินใจได้ว่า ควรเลือกสินค้าแบบไหนจึงเป็นการเลือก ซื้อสินค้าที่คุ้มค่าที่สุดในการที่จะนำหลักการเหล่านี้มาสอนเด็กนั้น คุณพ่อคุณแม่ ควรจะสร้างสถานการณ์สมมุติขึ้นมาให้เด็กทดลองที,จะตัดสินใจเองได้ จริง ยกตัวอย่างเช่น ถ้ามีของอยู่อย่างหนึ่ง แต่มีหลายชิ้นให้เลือก และ คุณสมปติก็แตกต่างกัน ชิ้นที่1 ราคาถูกสุด ชิ้นที่ 2 ให้ประโยชน์สูงสุด ชิ้นที่ 3 ราคาถูกด้วยได้ประโยชน์ด้วย เราก็ควรจะเลือกชิ้นที่ 3 เป็นหลัก เศรษฐศาตร์ง่ายๆ ว่านอกเหนือจากจำเป็นไม่จำเป็นแล้ว สิ่งที่เขาควร จะใช้เป็นหลัก. ขอJIล่นพัฌนาการการออบส์าหรับเถิกจากผลการวิจัยของนักวิชาการเด็กพบว่า เด็กในวัยระหว่าง 3 ขวบถึง 7 ขวบนั้น จะมีพัฒนาการในการเรียนรูที่ดี ถ้าผู้ปกครองปล่อย ให้เด็กได้เรียนรู้ไปอย่างมีความสุขตามธรรมชาติการเจริญเติบโตของ เขาเอง โดยคุณครูโรงเรียนอนุบาลล่วนใหญ่ได้ให้ความเห็นว่า “การ เรียนรู้ของเด็กในระดับอายุเฉลี่ยประมาณ 3-7 ขวบนั้น ถือเป็นการ เรือยางลำใหญ่ เตรียมความพร้อมให้เด็กทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ลังคม และ สติปัญญา การเรียนรู้ของเด็กในวัยนี้จะเกิดผลก็ต่อเมื่อ เด็กได้เรียน ภายใต้บรรยากาศที่ไม่เคร่งเครียด มีความสนุกสนานไปตามธรรมชาติ หรือวัยของเด็ก เรียกว่า เรียนปนเล่น”ดังนั้น การให้เด็กได้เรียนรู้ถึงทักษะต่างๆ ในด้านการบริหาร เงิน คุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะให้เด็กเรียนรู้ได้แบบเดินสายกลาง ไม่เร่งรัด หรือยัดข้อมูลให้กับเด็กจนเกินไป ซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดในการเรียนรู้แบบนี้ ก็ดือ “การเล่นเกมลั” ในปัจจุบันมีเกมลัมากมายที่ล่งเสริมให้เด็กนั้น ได้ชนิดของเกมลันั้น ในปัจจุบันมีเกมลัที่มีหลากหลายประเภทให้ เด็กได้เลือกเล่นกัน โดยส่วน,ใหญ่นั้น ถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ทำการตรวจ สอบและควบคุมให้ดี อาจจะพบว่าลูกของตัวเองกำลังเล่นเกมลัที่มี ลักษณะรุนแรง และก่อให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวในตัวเด็กขึ้นได้ ยิ่งปัญหา เด็กติดเกมล่นน ถือเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งของลังคม ถึงขั้นที่รัฐบาล ต้องมีการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายกับร้านเกมลัสำหรับเด็กและ เยาวชนกันขึ้นมา โดยการเล่นเกมลัที่สื่อถึงพฤติกรรมที่สร้างความรุนแรง ทั้งหลายเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการเล่นผ่านระบบออนไลน์กับเพื่อนที่ เด็กรู้จักผ่านระบบสนทนาออนไลน์ ซึ่งนอกจากจะทำให้เด็กมีความ เสี่ยงกับการสนทนากับบุคคลแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกันดีแล้ว ยังเป็นการ เสียเวลา เสียสุขภาพ เสียการเรียน หากเด็กมัวแต่ใช้เวลาอยู่กับหน้า คอมพิวเตอร์มากเกินไป ดังนั้น หากคุณต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่า นี้ของเด็ก คุณพ่อคุณแม่ควรจะเดินเข้าไปคุยกับลูกโดยตรงและบอกกับ เขาว่า  เรือยางสูบลม วันนี้คุณมีเกมส์ใหม่มาให้เขาเล่น และคุณก็จะร่วมเล่นกับเขา ด้วย โดยเกมลัที่คุณนำมาเล่นกับลูกนั้น จะเป็นเกมล้ในรูปแบบของ เกมลักระดาษที่ไม่ต้องใช้เวลานั่งหน้าคอมพิวเตอร์ให้เสียสายตา และ เปลืองค่าไพ่ของบ้าน ซึ่งเกมลัเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางด้านการ ออมที่คุณนำมาเล่นกับลูกนั้น คุณก็ต้องพิจารณาด้วยว่าความยากง่าย ของเกมลันั้นเหมาะสมกับเด็กหรือไม่

เรือยาง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s