ในยุคสงครามเย็นทหารอเมริกันมักจะขนเสบียงเพื่อเก็บไว้กินในยามสงบ

ในยุคหลังจากที่ “ดาร์วิน” ได้เปลี่ยนใจเลิกคิดที่จะเป็น “พระ” ตาม ความต้องการของบิดาที่ลิงให้เขาไปเรียนทางด้านวิชา “เทววิทยา” ใน มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ โดยหันมาให้ความสนใจกับวิทยาศาสตร์และ คลุกคลีกับผู้คนในแวดวงวิทยาศาสตร์กันแทนที่  ไล่หนูไฟฟ้า บุคคลผู้หนึ่ง…ที่มักได้รับ การเอ่ยชื่อเอาไว้ในหนังสือประวัติชีวิตของ “ดาร์วิน” เสมอๆ ในฐานะผู้ที่ มีส่วนมีอิทธิพลไม่น้อยในการชัก*!งให้’เขาหันมาสนใจศึกษาเรื่องราวทาง ต้านธรรมชาติวิทยา รวมทั้งยังเป็นผู้ที่ติดต่อฝากกังให้เขาได้มีโอกาส เดินทางไปกับเรือสำรวจธรรมชาติของอังกฤษ จนสามารถนำเอา ประสบการณ์ในการเดินทางมาเขียนหนังสือและสร้างทฤษฏีวิวัฒนาการในเวลาต่อมา…บุคคส$น’นท็คปี– “จอห์น สตเวนห์เฮนห์Lลว”…สิ่งที่น่าสนใจยิ่ง,ใปกว่านั้นก็คือ,ว่า.นอ’กเหนือ’ใป,จากที “เฮนสํโลว์” จะมีส่วนกระตุ้นให้ “ดารวิน” สนุกสนานกระดือรอร้นกับการสะสมศึกษา ตัวอย่างพืชและล้ตว์ทัง‘ฬลายแลว สงท “เฮ‘น.,ส์โ.ส’ไ” 1’ดแ’น”‘น’ไ “(?\วิว่’ไ’น อีกอย่างหนึ่ง และมีผลต่อการสร้างทฤษฎีวิวัฒนาการของเขาตั้งแต่จุดเรุ่.ม ต้น’โป’จนตลอดถึงเนื้อหาแทบทั้งหมด’ในทฤษฎีก็คือ…การแนะนำใ.ห้เขา ศึกษาทางด้าน “ธรณีวิทยา” ควบคู่ไปด้วย…ในขณะทีลงเรือสำรวจ “บีเกิล” ว่ากันว่าหนังสือเล่มหนึ่งที่ “ดารวิน” พกพาติดตัวระหว่างการเดินทางสำรวจจนแทบไม่ต่างอะไร1ไปจาก “คู่มือการเดินทาง” ของเขาก็คือ หนังสือเกี่ยวกับธรณีวิทยาที่ชื่อว่า “The Principle Of Geology” ที่เขียนโดยนักธรณีวิทยาชื่อดังในยุคนั้นคือ… “ชาร์ล ไลเอลล์” …และแทบไม่น่าเชื่อว่า. วงจรไล่หนู ..ภายหลังจากการเดินทางสำรวจได้เพียงแค่ 2 ปีเท่านัน “ดาร์วิน” กลับกลายเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากผู้คนใน แวดวงธรณีวิทยาขณะนั้นอย่างฉับพลัน ด้วยการเสนอให้เขาดำรง ตำแหน่งเป็น “เลขาธิการสมาคมธรณีวิทยา” ในปี ค.ศ.1838 และดำรง ตำแหน่งนี้มาถึง 3 ปี…หรือเท่ากับเป็นการส่งเสริมบทบาทในด้านนี้เพิ่ม เติมให้กับเขาได้อย่างเต็มภาคภูมิ…ซึ่งในระหว่างที่ถูกผลักดันให้มีบทบาทอยู่ในแวดวงธรณีวิทยากัน ในลักษณะเช่นนี้ บุคคลที่ได้กลายมาเป็นผู้ใกล้ชิดสนิทสนมกับ “ดารวิน” เอามากๆ และเป็นบุคคลที่สำคัญที่คอยผลักดัน กระตุ้นเร่งเร้าครั้งแล้ว ครั้งเล่าให้เขาดัดสินใจนำเอาผลงานการค้นคว้าในเรอง “กำเนิดชีวิต” ออก มาเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้สามารถรับรู้กันได้อย่างกว้างขวางก็คือ “ชาร์ลส์ ไลเอลล์” นักธรณีวิทยาผู้เป็นทั้งผู้วางรากฐานความคิดในด้าน ธรณีวิทยาให้กับ “ดารวิน”, เป็นทั้งเพื่อนสนิท,เป็นทั้งผู้อยู่เบื้องหลังในการผลักดันทฤษฏีวิวัฒนาการให้ปรากฏโฉมหน้าออกมาเป็นครั้งแรก…และยัง เป็นทั้ง “ผู้พิทักษ์” ปกป้องทฤษฏี “ดาร์วิน” มาโดยตลอด…???ด้วยเหตุนี้…จึงอาจจะไม่ถึงกับแปลกนัก ที,เรามักจะได้พบเห็น ความคิดทางด้านธรณีวิทยากลายมาเป็นองค์ประกอบสำคัญหรือนำมา ชำแรกแทรกซึมผสมผสาน วิธีกำจัดหนู ไปกับประสบการณ์ทางด้านชีววิทยาและ ธรรมชาติวิทยาภายในเนื้อหาสาระของทฤษฏีวิวัฒนาการของ “ดารวิน” ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสุดท้ายกันเลยก็ว่าได้…ไม่ต่างอะไรไปจาก “คู่แฝด” ที่ร่วมในการกำเนิดเติบโตมาด้วยกัน หรือถ้าหากใครก็ตามที่มี ความยึดมั่น-ศรัทธากับทฤษฏี “ดาร็วิน” ปานประดุจเป็นสํ่งศักดิ้สิทธิ้หรือ เป็น “พระคัมภีร์ใหม่” ขึ้นมาจริงๆ แล้ว เรื่องราวทางด้านธรณีวิทยาที่ถูก นำมาใช้ผสมผสานอยู่ในทฤษฏี “ดาร์วิน” ก็คงแทบไม่ต่างอะไรไปจาก พระคัมภีร์ภาค “พันธะสัญญาเก่า” ที่ถูกนำมาใช้เป็นฐานรองรับเชื่อมต่อ กับภาค “พันธะสัญญาใหม่” แบบเดียวกับพระคัมภีร์ไบเบิลนั่นเอง…

เครื่องไล่หนู

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s