การเล่นบาร์โหนโดยใช้ธรรมะเข้าช่วย

คำนำสำนักทิมพ“มีสติอยู่กับตัวกลัวอะไร”ประโยคนี้บอกกล่าวเรื่องราวทั้งหมดได้ดี เมื่อเราทำสิ่งต่าง ๆ ใน ชีวิตประจำวัน สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยและต้องมีติดตัวไวัก็คือ  บาร์โหนเพิ่มกำลัง สติ สมาธิ ปัญญา เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมารวมกัน ความสุข ความสำเร็จก็จะเกิด ขึ้นในชีวิตรวมถึงเรื่องการงานและความรักเมื่อเรากำหนดสติให้อยู่กับเราได้นานเท่าไร เราก็เกิดปัญญา ไตร่ตรองเรื่องราวต่างๆได้ดีมากเท่านั้นเราจึงควรแกจิตแกสมาธิให้ สติเป็นตัวตั้ง นำปัญหาที่ทุกๆรใจออกไปให้หมด แล้วเราจะเป็นผู้ที่มี ความสุขอย่างแท้จริงหลากหลายข้อคิดดี ๆ ที่อยู่ในเล่มนี้เป็นแนวทางปฎิบ้ติที่ทุกคน ทำได้จริง แกได้จริง อ่านแล้วได้ประโยชน์อย่างมากมายคนที่ตื่นรู้อยู่เสมอ คือ คนที่มีสติอยู่ตลอดเวลาปรารถนาดี บรรณาธิการ คานา‘คนมีสติ คือคนทีตืนอยู่ตลอดเวลาได้ยินพระท่านว่า ก็ทำให้เฉลียวใจคิดถึงตัวเอง จริงด้วยสิ…บางวัน เราไปทำงานเหมือนคนยังไม่ตื่น พักกินข้าวกลางวันก็ยัไม่ตื่นอีก พอเลิก งาน ได้เวลากล้บบ้าน ก็ยังไม่ตื่นอีกเช่นกันสรุป…ตลอดทั้งวัน เราหลับเป็นตาย นั่นก็แสดงว่า เราเสียโอกาส บาร์โหนเพิ่มกล้าม  ในการมองโลกอย่างมีความสุขวันทั้งวัน เป็นคนไม่มืสติ ไม่มืการฉุกคิด ไม่มืการวางเป้าหมาย ไม่ ได้คิดถึงวันพรุ่งนี้ มีชีวิตเหมือนผ่านไปวันๆ แล้วอย่างนี้ชีวิตจะมีอะไร จะ หาความสุขได้อย่างไร จริงสินะ…การมืสติเป็นเรื่องจำเป็นในการดำรงชีวิต ไม่ต่างอะไรกับการมีปัจจัยสี่ไว้ครอบครองคือ เครื่องนุ่งห่ม อาหารที่อยู่อาศัย และยาร้กษาโรค เราควรมีสติไว้นำทาง บอกแนวทางปฏิบ้ติ หรือเป็นช่องหน้าต่างแห่ง ความสุข ใจที่ขาดสติ ว่าไปแล้วก็เปรียบเสมือนลูกโป่งใบสวย ที่ล่องลอยไป โดยไม่มีทิศทาง ลอยไปตามกระแสลมที่จะพัดพาคนทุกคนมีเวลาจำนวนเท่ากัน มีอากาศหายใจปริมาณเท่ากัน และมืห้วใจดวงเดียวเท่ากันแต่มีความรู้สึก ความนึกคิด ความนึกชอบต่างกัน กี1พราะเจ้าพวกความต่างนี่แหละที่ทำให้เกิดเรื่องวุ่นวาย ยุ่งเหยิง ขัดแย้ง ไม่สงบสุข การดึงสติที่ หลบซ่อนอยู่ในใจออกมาใช่ให้เป็นประโยชน์ จะช่วยให้แนวทางชีวิตเป็น ไปในทิศทางที่ถูกที่ควรโอกาสหยิบยื่นให้เราเสมอ เพียงแต่เราจะยื่นมือไปรับมั้ย หาก ปรารถนาที่จะได้มองโลกอย่างมืความสุขและสวยงาม ควรเป็นคนที่ตื่นอยู่ ตลอดเวลา…ทำอะไรด้วยสติ คิดอย่างมีสมาธิกมลชนก  สารบัญเรื่องเล่าดีดี 9หนึ่งเรื่องเล่า…จากกว่าร้อยเรื่องนิทานอีสป 10Celeb’s Secrets 11fin…สมาธิ & ลมหายใจ .18เรื่องคุ้นเคย 21ศัตรูสมาธิ 22เส้นชัย 24What you get 25ใต้หัวใจ 29ถ้อยคำ…เผลอทำร้าย. . . 31ความรักก่อเกิด 3336นิทาน หลับตา สมาธิ 38ความเจ็บปวดเบาบางลง 40My house and home 42สติช่วยให้กินเป็น 44สมาธิลดความอ้วน 46Change your life 48 สิ่งที่เราเป็น Check in ความสุข Check outความทุกข์ Smart Workingทุกอย่างจะสวยงาม เช็ดนํ้าตาให้แห้ง…แล้วเริ่มต้นใหม่ บาร์โหนติดผนัง  เรื่องของคนร้องไห้ รับฟังเถอะนะ. . .โลกของเรา….ทุกอย่างจะพอเพียง หากห้วใจเราเพียงพอล้มเหลว พุ่งชนหัวใจ รู้จกตัวเอง คืนมหัศจรรย์ ใช่ความรักจริงๆ หรือเปล่า นํ้าเอย…นํ้าใจ มองโลกให้ต่าง . .วิชาคุณภาพชีวิตจิตพาไป สถานที่ปฏิบดธรรม  การไม’โกรธ ไม่โทษ ให้อภัยจะช่วยให้เราอยู่กันอย่างสงบ ปราศจากศัตรูหัวใจที่เต็มเปียมไปด้วยสติสมาธิจะพาเราไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ให้สติเป็นแม่ทัพ นำพากองทัพใจไปสู่ชัยชนะ

บาร์โหน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s