ใช้ทัศนคติในด้านลบแปรเปลี่ยนแรงเครื่องไล่หนูประชดอันยิ่งใหญ่

ในชีวิตการทำงานไม่มีใครที่ไม่เคยเผชิญก้บความ อิจฉาริษยา การถูกเสียดสี หริอถูกมองในแง่ลบควรนึกเสียว่าคนพวกนั้นเป็นเพียงกำแพงอิฐขนาดใหณ่ที่ฉาบ ด้วยความริษยา จึงไม่ควรเอา วงจรไล่หนู  แง่ลบนั้นมาทำลายตัวเอง เพื่อตอกยำตัวเองให้ตกตาหากต้องการประชดก็ไม่ควรประชดด้วยการสร้างความ เลว แต่ควรประชดด้วยความดีหรือความสามารถ ให้คนที่ เหยียบยาและเหยียดหยามได้เรียนรู้ว่าคุณไม่มีทางเป็นอย่างที่ เขาคิด เท่าเสียงของคุณ ถ้าเสียงของคุณเรียกร้องว่าจะต้อง! คุณก็ ต้อง!ให้ไต้ดี และจะประชดทั้งทีก็ต้องประชดให้ดีเยี่ยม ความงดงามของชีวิตมนุษย์นั้น ยังคงหลงเหลืออยู่ ในสภาพสังคมที่ยักจะดูถูกกดฃี่และเหยียดหยันในเวลาที่คุณติดลบ หน้าที่การงานล้มเหลว ผิดหวัง อกหัก ปวดร้าว ราวกับเป็นเพียงสิ่งไร้ค่า มีชีวิตเสมือนคนตาต้อยความงดงามนั้นก็คือ วิธีไล่หนู  การที่คุณคิดดีและมองโลกในแง่ดี รวมถึงจิตสำนึกที่จะพึงพาช่วยเหลือกันและกัน จากเพื่อนร่วม สังคมที่เห็นใจและเห็นคุณค่าของกันและกันดังนั้นจะเศร้าใจ ทุกข์ทน หรือผิดหวัง ท้อแท้เจียนโลก ใกล้สลาย หรืออยากฆ่าตัวตายไปทำไม เพราะชีวิตต้องมีล้ม บ้างแพ้บ้างเป็นธรรมดา จึงไม,ควรยึดติดอยู่กับความพ่ายแพ้ หรือความต้อยตาที่เกิดขึ้นลองเปลี่ยนมุมมอง เลิกมองฟ้าสูงที่อาจจะไขว่คว้าแต่ ไปไม่ถึง หรือโผบินตกลงมาแล้วปีกหัก หันมามองตรงพื้นที่คุณ เหยียบ แล้วจะพบว่าต้นหญ้าแม้จะตาต้อยสักแค,ไหน แตกยังมี สีเขียวงดงาม และยังคงค่อยๆ ยีนใบเล็กๆ ให้ตั้งตรงได้ทุกครั้ง เมื่อคุณยกเท้าออกจากมันเสียบาง!”นี่อาจเป็นคำพูดที,ฟังดูสวยหรู คือนิยามสวยเก๋ และที่ สำคัญ เราจะพบกับประโยคถ้อยคำประมาณนี้ จากสื่อต่างๆ จาก องค์การต่างๆ ที่มีกิจกรรมทางสังคมเพื่อให้คนหนุ่มลาว คิดเป็น คิดต่าง กำจัดหนู รวมถึงการทำโฆษณาของสินค้าต่างๆ ที่มีกลุ่มเป้า หมายคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะหนุ่มสาวมัธยมปลาย จนถึง นักศึกษามหาวิทยาลัย เพื่อค้นหาแนวของตัวเอง อาจไม่ใช่การ ปลูกฝังค่านิยมที่ผิด แต่ก็ไม,ถูกต้องนักเสียทีเดียว เพราะเป็น การสร้างจุดโดนใจให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่ แต่มองในอีกทางหนึ่งอาจจะกลายเป็นดาบสองคมใค้เช่นกันหากสื่อต่างๆ องค์กร รวมไปถึงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้

เครื่องไล่หนู

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s